fredag 12 juni 2009

Moderatoruppdrag i pandemidebatt

När man arbetar som moderator behöver man sätta sig väl in i ämnet för debatten men det är andra som är experterna. Det gäller att kunna fördela ordet till den person som är bäst lämpad att svar. Jag ser mig som en underlättande länk mellan panelen och publiken. Den 12 maj var det paneldebatt på Universeum i Göteborg i ett högaktuellt ämne: pandemier.
.
Många människor världen över är oroliga för sjukdomen vilket märks på internet: När jag googlade "pandemi" fick jag 783 000 träffar och på microbloggen Twitter finns en grupp somheter #svineflu. Wikipedia har mycket information om pandemi. Enligt SvD spelar sociala medier en viktig roll i att snabbt sprida information om pandemier.
.
Pandemi, som betyder hela folket, är när en infektionssjukdom sprids över stora delar av världen och drabbar en stor andel av befolkningen i varje land (Socialstyrelsen).
.
På Universeum samlades en kompetent panel som bestod av:

Ämnet var självklart den så kallade svininfluensan, nu kallad A/H1N1, den nya influensan. Språkrådet diskuterar benämningarna. Med sina olika expertkompetenser kunde paneldeltagarna besvara publikens frågor och istället för en debatt blev det mer en dialog. Vi fick veta att sjukvården har diagnostiseringsverktyg och medicin. Att smittskyddsenheten har en utarbetad och kontrollerad handlingsplan. Och när vi gick hem kände vi oss lugnade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar