lördag 25 april 2009

Kan krisen vara nyttig? Ny hälsosajt på Du & Jobbet

Du & Jobbet har startat en ny hälsosajt! Med massor av nyttig information, hälsotips och möjlighet att diskutera ämnen.

Senaste ämnet är om krisen kan vara nyttig för vår hälsa i det långa loppet?

Betyder kristid sämre hälsa? Om den frågan föreläste Hugo Westerlund. Han påpekade att de senaste hundra åren har växande BNP haft tydligt samband med bättre folkhälsa. Tidiga studier visar på samband mellan lågkonjunktur och ökad dödlighet, pga ökad alkoholkonsumtion, självmord mm. Senare studier visar i samhällen med hög levnadsstandard visar däremot lägre dödlighet.
-Människor verkar bete sig hälsosammare i dåliga tider. Det kan dock vara svårt att se samband. I Sverige kan hälsosatsningar i slutet av 90-talet ha motverkat krisbetingad ohälsa under den krisen.

Ja, på 80talet gympade och joggade vi som aldrig förr. Vad tror du om sambandet mellan hälsa och kriser?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar